Геометрик материал - Рабочая программа по русскому языку для 3 класса моу салаусь-Сардыганская начальная общеобразовательная школа
.RU

Геометрик материал - Рабочая программа по русскому языку для 3 класса моу салаусь-Сардыганская начальная общеобразовательная школа


^ Геометрик материал

103

Мәйданнарны чагыштыру.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Фигураларның мәйданнарын чагыштыра белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№568

*) иҗади эш104

Турыпочмаклык мәйданы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Тест

Турыпочмаклык мәйданын таба белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№573

*) иҗади эш105

Турыпочмаклык мәйданын табу формуласы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Турыпочмаклык мәйданын табу формуласын куллана белү.

а)№579

*) иҗади эш106

Формуланы куллану.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Турыпочмаклык мәйданын табу формуласын куллана белү.

а)№584

ә) #№585

*) иҗади эш107

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

а)№590

ә) #№591

*) иҗади эш108

Дүртпочмак мәйданы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Дүртпочмак мәйданын таба белү

а)№596

ә) #№597

*) иҗади эш109

Турыпочмаклыкның ягы, периметры, мәйданы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Турыпочмаклыкның ягы, периметры, мәйданын таба белү

а)№601

*) иҗади эш110

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр.

Контроль эшкә әзерлек.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

а)№603

*) иҗади эш111

«Мәйдан исәпләү» темасына

контроль эш.

1

Контроль – дәресДәрес- тикшерү


Тематик контроль эш

Турыпочмаклыкның ягы, периметры, мәйданын таба белү


112

Хаталар өстендә эш. Контроль эшкә анализ.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

Карточкалар буенча эш.113

Турыпочмаклы параллелепипед.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Турыпочмаклы параллелепипедны тану.

а)№608

ә) #№609

*) иҗади эш114

Параллелепипед күләме формуласы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Параллелепипед күләме формуласын таба белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№614

*) иҗади эш115

Параллелепипед күләмен исәпләү.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Параллелепипед күләмен исәпли белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№619

*) иҗади эш116


Күләм исәпләүгә мәсьәләләр чишү.


1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Тест

Күләм исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

а)№625

*) иҗади эш117

Гамәли мәсьәләләр чишү.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Гамәли мәсьәләләр чишә белү.

а)№631

*) иҗади эш118

Гамәли мәсьәләләр чишү.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Гамәли мәсьәләләр чишә белү.

а)№637

*) иҗади эш119

Мәйданнары тигез фигуралар.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйданнары тигез фигураларны таный белү

а)№643

*) иҗади эш120

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишү.1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү


а)№649

*) иҗади эш121

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишү.

Контроль эшкә әзерлек.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү


а)№655

*) иҗади эш122

Еллык контроль эш.

1

Контроль – дәресДәрес- тикшерү


Йомгаклау контроль эше

Ел буена ѳйрәнгәннәрне куллана белү.


123


Хаталар өстендә эш. Контроль эшкә анализ.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү

Тест

Ел буена ѳйрәнгәннәрне куллана белү.

а)№ 661

*) иҗади эш124

Әйләнә.

1

Яңа белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Әйләнәне таный, сыза белү.

а)№ 673

*) иҗади эш125

Түгәрәк

1

Яңа белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Түгәрәкне сыза белү.

а)№ 676

*) иҗади эш126

Орнамент ясау ысуллары.

1

Яна белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Орнамент ясау ысулларын практикада куллана белү.

а)№ 678

*) иҗади эш127

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясау.

1

Яна белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясый белү.

а)№ 681

*) иҗади эш128

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясауны ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү.

Тест

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясый белү.

а)№ 684

*) иҗади эш129

Орнаментларны буяп үзгәртү.

1

Яна белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Орнаментларны буяп үзгәртә белү

а)№ 690

*) иҗади эш130

Орнаментларны буяп үзгәртүне ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Орнаментларны буяп үзгәртә белү

А)№ 697

*) иҗади эш131

«Күбурынлы саннарны тапкырлау һәм бүлү» темасын кабатлау.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Күбурынлы саннарны тапкырлый һәм бүлә белү

Карточкалар белән эш132

«Күбурынлы саннарны тапкырлау һәм бүлү» темасын ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Күбурынлы саннарны тапкырлый һәм бүлә белү

Тестлар белән эш133

«Тигезләмәләр» темасын кабатлау

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Тигезләмә тѳзи, чишә һәм тикшереп карый белү

Тестлар белән эш134

«Тигезләмәләр» темасын кабатлау

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Тигезләмә тѳзи, чишә һәм тикшереп карый белү

Тестлар белән эш135

Ѳйрәнгән темалар буенча белемнәрне ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Тест

Ѳйрәнгән темалар буенча белемнәрне куллана белү

Карточкалар белән эш136

Ел буена үткәннәрне йомгаклау.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш (тест)

Ѳйрәнгән темалар буенча белемнәрне куллана белү

glava-xx-samosoznanie-lichnosti-i-eyo-zhiznennij-put-predmet-i-zadachi-psihologii-kak-nauki.html
glava-xx-v-kotoroj-proslavlyaetsya-uzakonennoe-ispokon-veku-obhozhdenie-geroya-s-drakonom.html
glava-xxi-1-obshie-voprosi-mezhdunarodnoj-pravosubektnosti.html
glava-xxi-golod-i-chuma-kompozicii-arabskoj-prozi.html
glava-xxi-na-sluzhbe-u-korolya-yakova-rafael-sabatini-odisseya-kapitana-blada-glava-i-poslanec.html
glava-xxi-poryadok-mirov-zhizn-bozhestvennaya-sri-aurobindo-.html
 • urok.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-rabochaya-programma-razrabotana-na-osnove-sleduyushih-normativnih-dokumentov-i-metodicheskih-rekomendacij-uchebnogo-plana-mbou-biskamzhinskaya-srednyaya-shkola-na-2015-2016-uchebnij-god.html
 • urok.bystrickaya.ru/proekt-organizacii-stroitelstva-dvuh-devyatietazhnih-chetirehsekcionnih-zhilih-domov.html
 • esse.bystrickaya.ru/psihologiya-prestupnika-i-rassledovaniya-prestuplenij-stranica-15.html
 • spur.bystrickaya.ru/kobsuzhdeniyu-predlagayutsya-sleduyushie-voprosi-lyubov-v-ramkah-zhanra-ot-lyubovnoj-liriki-do-lyubovnogo-romana.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-p-socialnaya-psihologiya-lichnosti-uchebnoe-posobie-posvyasheno-osoboj-gruppe-nauchnih-psihologicheskih-znanij.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-kursu.html
 • writing.bystrickaya.ru/32kadrovoe-obespechenie-prognozirovanie-i-kassovoe-planirovanie-sredstv-federalnogo-byudzheta-28-1-upravlenie.html
 • notebook.bystrickaya.ru/i-stipendii-edmunda-maski-445011-gsp-rossijskaya-federaciya-samarskaya-oblast-pl-svobodi-4-kab7.html
 • tasks.bystrickaya.ru/-1-elam-istoriografiya-istorii-drevnego-vostoka-iran-srednyaya-aziya-indiya-kitajpod.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tematicheskie-plani-povisheniya-kvalifikacii-sotrudnikov-rabota-biblioteki-filiala-21-muk-cbs-g-zlatousta-v-2011-godu.html
 • klass.bystrickaya.ru/annotaciya-rabochej-programmi-disciplini-prirodno-tehnogennie-kompleksi-i-osnovi-prirodoobustrojstva-mesto-disciplini-v-strukture-oop.html
 • university.bystrickaya.ru/fizika-sabatarinda-oitudi-zhaa-ds-tsldern-timd-pajdalanu-sapali-blm-negz-nauanova-nazerke-maratizi.html
 • tasks.bystrickaya.ru/19-izmerenie-effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya-kurs-lekcij-moskva-izdatelstvo-yuridicheskaya-literatura-1997.html
 • assessments.bystrickaya.ru/belij-dom-raskrivaet-sekreti-gazeta-maksim-tovkajlo-01122008-228-str-10.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/voenno-patrioticheskaya-napravlennost-obrazovatelnaya-programma-tip-program-mi-srok-realizacii-programmi-kolichest-vo.html
 • control.bystrickaya.ru/dokladchik-lidzheeva-l-l-postanovlenie.html
 • credit.bystrickaya.ru/pomogite-sarmatu-centralnaya-pressa-25-popechiteli-obespechili-detej-sirot-novogodnimi-podarkami-25.html
 • thescience.bystrickaya.ru/i-nternet-i-vsemirnaya-pautina.html
 • studies.bystrickaya.ru/duhovnaya-gramota-moskovskogo-knyazya-ivana-kaliti-i-pouchenie-vladimira-monomaha-svoim-detyam-chto.html
 • education.bystrickaya.ru/4-atmosfernie-fronti-spravochnik-dispetchera-ovd.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/urok-smotr-znanij-zhizn-i-tvorchestvo-i-s-turgeneva.html
 • control.bystrickaya.ru/deyatelnost-komitetov-i-komissij-gd-itogi-ugodnikov-konstantin-30-12-2008-001-002-str-22-24-13-kogo-zhdut.html
 • tasks.bystrickaya.ru/-assambleya-narodov-prazdnik-vesni-informacionnij-byulleten-mestnogo-samoupravleniya-izdaetsya-asdg-po-soglasheniyu.html
 • literature.bystrickaya.ru/deyatelnost-komitetov-i-komissij-gd-gosduma-rf-monitoring-smi-1-3-sentyabrya-2007-g.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zakon-o-parlamentskom-nerassledovanii-pervij-kanal-novosti-25-11-2005-neroznak-vsevolod-09-00-19.html
 • assessments.bystrickaya.ru/cifro-analogovie-preobrazovateli-cap.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/4-uchet-potrebitelskih-kreditov-otrazhaetsya-sleduyushimi-provodkami-uchebno-metodicheskij-kompleks-izdatelstvo-tyumenskogo.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zakonodatelstvo-rossijskoj-federacii-i-mezhdunarodnoe-pravo.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-1-bioritmologiya-i-urinoterapiya-celitelnie-sili-tom-3-malahov.html
 • gramota.bystrickaya.ru/yurist-92009-periodicheskie-izdaniya-postupivshie-v-centr-pravovoj-informacii-v-2009-2010-gg.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-otchyotno-vibornoj-konferencii-frakcii-zelyonaya-rossiya-rodp-yabloko.html
 • thesis.bystrickaya.ru/poryadok-raboti-na-radiostancii-r-168-01u-uchebnik-serzhanta.html
 • school.bystrickaya.ru/hedzhirovanie-valyutnogo-riska-na-rossijskom-fyuchersnom-rinke-chast-3.html
 • composition.bystrickaya.ru/odderzhanie-socialnoj-stabilnosti-i-obespechenie-polnocennoj-socialnoj-zashiti-naseleniya-pervostepennoj-zadachej-stalo-v.html
 • composition.bystrickaya.ru/plakati-dlya-detskih-obrazovatelnih-uchrezhdenij-gruppa-predpriyatij-centr-bezopasnosti-truda.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.