.RU

Геометрик материал - Рабочая программа по русскому языку для 3 класса моу салаусь-Сардыганская начальная общеобразовательная школа


^ Геометрик материал

103

Мәйданнарны чагыштыру.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Фигураларның мәйданнарын чагыштыра белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№568

*) иҗади эш104

Турыпочмаклык мәйданы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Тест

Турыпочмаклык мәйданын таба белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№573

*) иҗади эш105

Турыпочмаклык мәйданын табу формуласы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Турыпочмаклык мәйданын табу формуласын куллана белү.

а)№579

*) иҗади эш106

Формуланы куллану.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Турыпочмаклык мәйданын табу формуласын куллана белү.

а)№584

ә) #№585

*) иҗади эш107

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

а)№590

ә) #№591

*) иҗади эш108

Дүртпочмак мәйданы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Дүртпочмак мәйданын таба белү

а)№596

ә) #№597

*) иҗади эш109

Турыпочмаклыкның ягы, периметры, мәйданы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Турыпочмаклыкның ягы, периметры, мәйданын таба белү

а)№601

*) иҗади эш110

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр.

Контроль эшкә әзерлек.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

а)№603

*) иҗади эш111

«Мәйдан исәпләү» темасына

контроль эш.

1

Контроль – дәресДәрес- тикшерү


Тематик контроль эш

Турыпочмаклыкның ягы, периметры, мәйданын таба белү


112

Хаталар өстендә эш. Контроль эшкә анализ.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

Карточкалар буенча эш.113

Турыпочмаклы параллелепипед.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Турыпочмаклы параллелепипедны тану.

а)№608

ә) #№609

*) иҗади эш114

Параллелепипед күләме формуласы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Параллелепипед күләме формуласын таба белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№614

*) иҗади эш115

Параллелепипед күләмен исәпләү.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Параллелепипед күләмен исәпли белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№619

*) иҗади эш116


Күләм исәпләүгә мәсьәләләр чишү.


1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Тест

Күләм исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

а)№625

*) иҗади эш117

Гамәли мәсьәләләр чишү.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Гамәли мәсьәләләр чишә белү.

а)№631

*) иҗади эш118

Гамәли мәсьәләләр чишү.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Гамәли мәсьәләләр чишә белү.

а)№637

*) иҗади эш119

Мәйданнары тигез фигуралар.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйданнары тигез фигураларны таный белү

а)№643

*) иҗади эш120

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишү.1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү


а)№649

*) иҗади эш121

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишү.

Контроль эшкә әзерлек.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү


а)№655

*) иҗади эш122

Еллык контроль эш.

1

Контроль – дәресДәрес- тикшерү


Йомгаклау контроль эше

Ел буена ѳйрәнгәннәрне куллана белү.


123


Хаталар өстендә эш. Контроль эшкә анализ.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү

Тест

Ел буена ѳйрәнгәннәрне куллана белү.

а)№ 661

*) иҗади эш124

Әйләнә.

1

Яңа белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Әйләнәне таный, сыза белү.

а)№ 673

*) иҗади эш125

Түгәрәк

1

Яңа белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Түгәрәкне сыза белү.

а)№ 676

*) иҗади эш126

Орнамент ясау ысуллары.

1

Яна белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Орнамент ясау ысулларын практикада куллана белү.

а)№ 678

*) иҗади эш127

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясау.

1

Яна белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясый белү.

а)№ 681

*) иҗади эш128

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясауны ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү.

Тест

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясый белү.

а)№ 684

*) иҗади эш129

Орнаментларны буяп үзгәртү.

1

Яна белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Орнаментларны буяп үзгәртә белү

а)№ 690

*) иҗади эш130

Орнаментларны буяп үзгәртүне ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Орнаментларны буяп үзгәртә белү

А)№ 697

*) иҗади эш131

«Күбурынлы саннарны тапкырлау һәм бүлү» темасын кабатлау.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Күбурынлы саннарны тапкырлый һәм бүлә белү

Карточкалар белән эш132

«Күбурынлы саннарны тапкырлау һәм бүлү» темасын ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Күбурынлы саннарны тапкырлый һәм бүлә белү

Тестлар белән эш133

«Тигезләмәләр» темасын кабатлау

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Тигезләмә тѳзи, чишә һәм тикшереп карый белү

Тестлар белән эш134

«Тигезләмәләр» темасын кабатлау

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Тигезләмә тѳзи, чишә һәм тикшереп карый белү

Тестлар белән эш135

Ѳйрәнгән темалар буенча белемнәрне ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Тест

Ѳйрәнгән темалар буенча белемнәрне куллана белү

Карточкалар белән эш136

Ел буена үткәннәрне йомгаклау.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш (тест)

Ѳйрәнгән темалар буенча белемнәрне куллана белү

glava-xx-samosoznanie-lichnosti-i-eyo-zhiznennij-put-predmet-i-zadachi-psihologii-kak-nauki.html
glava-xx-v-kotoroj-proslavlyaetsya-uzakonennoe-ispokon-veku-obhozhdenie-geroya-s-drakonom.html
glava-xxi-1-obshie-voprosi-mezhdunarodnoj-pravosubektnosti.html
glava-xxi-golod-i-chuma-kompozicii-arabskoj-prozi.html
glava-xxi-na-sluzhbe-u-korolya-yakova-rafael-sabatini-odisseya-kapitana-blada-glava-i-poslanec.html
glava-xxi-poryadok-mirov-zhizn-bozhestvennaya-sri-aurobindo-.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-osnove-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-v-11-klasse-razrabotano-na-osnove-federalnogo-komponenta-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta-osnovnogo-obshego-obrazovaniya-po-obzh-programmi-a.html
 • thescience.bystrickaya.ru/himiya-i-fizika-moloka.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sobranie-sochinenij-v-chetireh-tomah-tom-m-pravda-1981-g-ocr-bichkov-m-n-stranica-26.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-desyataya-istoriya-voznosit-pobeditelej-i-bichuet-pobezhdennih-makkavei-sumeli-vistoyat-v-borbe-s-imperiej.html
 • teacher.bystrickaya.ru/gimn-metodistu-polozhenie-50-oprovedenii-goda-detskogo-chteniya-v-chelyabinskoj-oblasti.html
 • student.bystrickaya.ru/22-vozdejstvie-obekta-na-territoriyu-usloviya-zemlepolzovaniya-i-geologicheskuyu-sredu.html
 • education.bystrickaya.ru/1-zajcev-lg-sokolova-mm-organizacionnoe-povedenie-m-magistr-2008.html
 • composition.bystrickaya.ru/polozhenie-ob-oblastnoj-zaochnoj-chitatelskoj-konferencii-nedarom-pomnit-vsya-rossiya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodika-provedeniya-analiza-finansovogo-sostoyaniya-napravleniya-ispolzovaniya-rezultatov-analiza-finansovogo-sostoyaniya-buhgalterom-analitikom.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/visokotehnologichnie-otrasli-nacionalnoj-ekonomiki-pechalnoe-nastoyashee-i-neyasnoe-budushee.html
 • control.bystrickaya.ru/di-on-podaet-ej-ruku-ona-pozhimaet-ee-on-pitaetsya-virazit-udovolstvie-ot-vstrechi-s-nej-mne-mne-mne-ochen-no-ne-ioyavt.html
 • lecture.bystrickaya.ru/41-german-self-perception-russian-perception-of-the-germans-e-f-tarasov-glavnij-redaktor.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-2-otstalost-v-fundamentalnoj-nauke-vladimir-rostislavovich-medinskij.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/5-uchebno-metodicheskoe-obespechenie-disciplini-programma-disciplini-dpp-r-tehnologiya-izdelij-narodnih-promislov.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/polimya-stranica-11.html
 • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-8-rossijskaya-federaciya.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kolorova-metalurgya.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-itogovogo-i-promezhutochnogo-kontrolya-znanij-voprosi-k-ekzamenu.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vilazka-v-leningrad-petr-iosifovich-kapica-v-more-pogasli-ogni.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-obespechenie-kabineta-46-istorii-i-obshestvoznaniya-zaveduyushij-kabinetom-sherbakova-n-v-otvetstvennij-za-kabinet-8-v-klass-kabinet-oborudovan-dlya-5-11-klassov.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programmi-5-klass-russkij-yazik-ii-ladizhenskaya-t-a-russkij-yazik-m-prosveshenie-2008.html
 • thesis.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-rabochaya-programma-sostavleno-v-sootvetstvii-s-programmoj-razrabotannoj-v-polnom-sootvetstvii-s-obyazatelnim-minimum-soderzhaniya-kursa-obshestvoznaniya.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prognozirovanie-i-planirovanie-razvitiya-socialnoj-sferi.html
 • education.bystrickaya.ru/-4-prichini-vozrozhdeniya-instituta-mirovoj-sudya-istoricheskie-organizacionnie-i-processualnie-aspekti-deyatelnosti.html
 • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-8-passivnaya-gimnastika-metodika-prigotovleniya-zhivoj-vodi-po-a-malovichko-analiz-prigotovleniya-zhivoj.html
 • letter.bystrickaya.ru/o-sebe-svoej-semi-svoih-druzyah-1a-o-sebe-svoej-seme-svoih-druzyah.html
 • knigi.bystrickaya.ru/spisok-literaturi-dlya-chteniya-na-leto-dlya-4-klassa.html
 • desk.bystrickaya.ru/plan-shkola-i-pedagogicheskaya-misl-v-evrope-xvii-xviii-vekov-polozhenie-shkoli-v-germanii-xvii-stoletiya.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/vputin-mozhet-bit-ekaterina-viktorovna-chto-nibud-skazhet-emihajlova.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programma-shkoli-opredelila-sleduyushie-napravleniya-raboti-formirovanie-u-uchashihsya-potrebnosti-v-obuchenii-samorazvitii-stranica-16.html
 • writing.bystrickaya.ru/butakov-igor-vladimirovich-stenogramma-zasedaniya-chelyabinskogo-filiala-kluba-politicheskogo-dejstviya-4-noyabrya.html
 • gramota.bystrickaya.ru/vvedenie-rabochaya-programma-po-literature-predstavlyaet-soboj-celostnij-dokument-vklyuchayushij-pyat-razdelov-poyasnitelnuyu.html
 • essay.bystrickaya.ru/chast-pervaya-osnovnie-polozheniya-kotorie-neobhodimo-znat-o-chuvstve-bespokojstva.html
 • writing.bystrickaya.ru/geomagnitnie-issledovaniya-pozdnekajnozojskih-podvodnih-vulkanov-severnoj-chasti-kurilskoj-ostrovnoj-dugi.html
 • desk.bystrickaya.ru/pedagogicheskij-scenarij-po-programme-ya-i-drugie-realizaciya-programmi-po-socializacii-detej-starshego-doshkolnogo.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.