.RU

Геометрик материал - Рабочая программа по русскому языку для 3 класса моу салаусь-Сардыганская начальная общеобразовательная школа


^ Геометрик материал

103

Мәйданнарны чагыштыру.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Фигураларның мәйданнарын чагыштыра белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№568

*) иҗади эш104

Турыпочмаклык мәйданы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Тест

Турыпочмаклык мәйданын таба белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№573

*) иҗади эш105

Турыпочмаклык мәйданын табу формуласы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Турыпочмаклык мәйданын табу формуласын куллана белү.

а)№579

*) иҗади эш106

Формуланы куллану.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Турыпочмаклык мәйданын табу формуласын куллана белү.

а)№584

ә) #№585

*) иҗади эш107

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

а)№590

ә) #№591

*) иҗади эш108

Дүртпочмак мәйданы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Дүртпочмак мәйданын таба белү

а)№596

ә) #№597

*) иҗади эш109

Турыпочмаклыкның ягы, периметры, мәйданы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Турыпочмаклыкның ягы, периметры, мәйданын таба белү

а)№601

*) иҗади эш110

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр.

Контроль эшкә әзерлек.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

а)№603

*) иҗади эш111

«Мәйдан исәпләү» темасына

контроль эш.

1

Контроль – дәресДәрес- тикшерү


Тематик контроль эш

Турыпочмаклыкның ягы, периметры, мәйданын таба белү


112

Хаталар өстендә эш. Контроль эшкә анализ.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

Карточкалар буенча эш.113

Турыпочмаклы параллелепипед.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Турыпочмаклы параллелепипедны тану.

а)№608

ә) #№609

*) иҗади эш114

Параллелепипед күләме формуласы.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Параллелепипед күләме формуласын таба белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№614

*) иҗади эш115

Параллелепипед күләмен исәпләү.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Параллелепипед күләмен исәпли белү.

а)Кагыйдәне ятларга

ә) #№619

*) иҗади эш116


Күләм исәпләүгә мәсьәләләр чишү.


1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Тест

Күләм исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү.

а)№625

*) иҗади эш117

Гамәли мәсьәләләр чишү.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Гамәли мәсьәләләр чишә белү.

а)№631

*) иҗади эш118

Гамәли мәсьәләләр чишү.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Индивидуаль эш

Гамәли мәсьәләләр чишә белү.

а)№637

*) иҗади эш119

Мәйданнары тигез фигуралар.

1

Яңа белемнәр бирү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйданнары тигез фигураларны таный белү

а)№643

*) иҗади эш120

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишү.1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү


а)№649

*) иҗади эш121

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишү.

Контроль эшкә әзерлек.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү

Фронталь сораштыру

Мәйдан исәпләүгә мәсьәләләр чишә белү


а)№655

*) иҗади эш122

Еллык контроль эш.

1

Контроль – дәресДәрес- тикшерү


Йомгаклау контроль эше

Ел буена ѳйрәнгәннәрне куллана белү.


123


Хаталар өстендә эш. Контроль эшкә анализ.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү

Тест

Ел буена ѳйрәнгәннәрне куллана белү.

а)№ 661

*) иҗади эш124

Әйләнә.

1

Яңа белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Әйләнәне таный, сыза белү.

а)№ 673

*) иҗади эш125

Түгәрәк

1

Яңа белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Түгәрәкне сыза белү.

а)№ 676

*) иҗади эш126

Орнамент ясау ысуллары.

1

Яна белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Орнамент ясау ысулларын практикада куллана белү.

а)№ 678

*) иҗади эш127

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясау.

1

Яна белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясый белү.

а)№ 681

*) иҗади эш128

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясауны ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерү


Күнегүләр эшләү.

Тест

Бирелгән фигуралар белән орнамент ясый белү.

а)№ 684

*) иҗади эш129

Орнаментларны буяп үзгәртү.

1

Яна белемнәр бирү.

Күнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Орнаментларны буяп үзгәртә белү

а)№ 690

*) иҗади эш130

Орнаментларны буяп үзгәртүне ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Орнаментларны буяп үзгәртә белү

А)№ 697

*) иҗади эш131

«Күбурынлы саннарны тапкырлау һәм бүлү» темасын кабатлау.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Күбурынлы саннарны тапкырлый һәм бүлә белү

Карточкалар белән эш132

«Күбурынлы саннарны тапкырлау һәм бүлү» темасын ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Күбурынлы саннарны тапкырлый һәм бүлә белү

Тестлар белән эш133

«Тигезләмәләр» темасын кабатлау

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Фронталь сораштыру

Тигезләмә тѳзи, чишә һәм тикшереп карый белү

Тестлар белән эш134

«Тигезләмәләр» темасын кабатлау

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш

Тигезләмә тѳзи, чишә һәм тикшереп карый белү

Тестлар белән эш135

Ѳйрәнгән темалар буенча белемнәрне ныгыту

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Тест

Ѳйрәнгән темалар буенча белемнәрне куллана белү

Карточкалар белән эш136

Ел буена үткәннәрне йомгаклау.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту, гомумиләштерүКүнегүләр эшләү.

Индивидуаль эш (тест)

Ѳйрәнгән темалар буенча белемнәрне куллана белү

glava-xx-samosoznanie-lichnosti-i-eyo-zhiznennij-put-predmet-i-zadachi-psihologii-kak-nauki.html
glava-xx-v-kotoroj-proslavlyaetsya-uzakonennoe-ispokon-veku-obhozhdenie-geroya-s-drakonom.html
glava-xxi-1-obshie-voprosi-mezhdunarodnoj-pravosubektnosti.html
glava-xxi-golod-i-chuma-kompozicii-arabskoj-prozi.html
glava-xxi-na-sluzhbe-u-korolya-yakova-rafael-sabatini-odisseya-kapitana-blada-glava-i-poslanec.html
glava-xxi-poryadok-mirov-zhizn-bozhestvennaya-sri-aurobindo-.html
 • diploma.bystrickaya.ru/varlamov-aleksandr-egorovich-1801-1848-alyabev-aleksandr-aleksandrovich-1787-1851.html
 • turn.bystrickaya.ru/plan-raboti-ministerstva-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti-na-ii-polugodie-2012-g-1-stranica-12.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-tinchtik-zhana-ng-maksatinda-bilim-ber-koncepciya-etnicheskoj-politiki-i-konsolidacii-obshestva-kirgizskoj.html
 • esse.bystrickaya.ru/razrabotka-uroka-po-teme-voda-v-zhizni-cheloveka-vodnie-resursi-podzemnie-mineralnie-i-termalnie-vodi.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sholohovskie-chteniya-2011-rabota-konferencii-planiruetsya-po-sleduyushim-napravleniyam.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/l-s-grisheva-chleni-komissii-stranica-7.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/vvedenie-k-osvobozhdeniyu-kto-s-mechom-k-nam-pridet-tot-ot-mecha-i-pogibnet.html
 • literature.bystrickaya.ru/dejstvie-reglamenta-ne-rasprostranyaetsya-na-voprosi-obrasheniya-s-radioaktivnimi-othodami-stranica-2.html
 • control.bystrickaya.ru/bibliografiya-nauchnie-trudi-otdelnie-izdaniya-komitet-po-voprosam-malochislennih-narodov-severa.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/licenziej-bolshe-vedomosti-07022008-22-str-b1-gosduma-rf-monitoring-smi-7-fevralya-2008-g.html
 • pisat.bystrickaya.ru/test-2-rabochaya-programma-po-finansi-i-kredit.html
 • lecture.bystrickaya.ru/4-ya-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-istoriya-i-filosofiya-nauki.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zhirnim-shriftom-videleni-novie-ponyatiya-kotorie-neobhodimo-usvoit-znanie-etih-ponyatij-budet-proveryatsya-pri-testirovanii.html
 • assessments.bystrickaya.ru/centrom-issledovanij-sandzh-stranica-5.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/mitko-iliev-tema-stroitelstvo-stroitelen-kontrol.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/globalizaciya-polozhitelnie-i-otricatelnie-effekti.html
 • testyi.bystrickaya.ru/arbitrazhnij-sud-uvelichivaet-srok-davnosti-dlya-nalogovih-shtrafov-gosduma-rf-monitoring-smi-12-maya-2006-g.html
 • urok.bystrickaya.ru/postanovlenie-ot-29-fevralya-2012-goda-n-15-pg-ovnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-gubernatora-sankt-peterburga-ot-08-07-2011-n-37-pg-vcelyah-realizacii-polnomochij-rossijskoj-federacii-v-oblasti-obrazovaniya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/voprosi-formirovaniya-terminologii-v-normativno-pravovom-regulirovanii-obrazovaniya-stranica-2.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-6-zakon-postupatelnoj-posledovatelnosti-kolichestvennih-i-kachestvennih-izmenenij.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/test-1-hudozhnik-ili-mislitel-stranica-3.html
 • credit.bystrickaya.ru/plan-uchebno-vospitatelnoj-raboti-sostoit-iz-8-razdelov-analiz-uchebno-vospitatelnoj-raboti-za-2009-2010-uchebnij-god-komplektovanie-shkoli-uchashimisya.html
 • report.bystrickaya.ru/izveshenie-o-provedenii-aukciona.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/43-rezyume-kurs-upravlenie-proektami-avtori-soolyatte-andrej-yurevich-razdel-i-shulimov-andrej-vladimirovich.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnogo-ekzamena-v-aspiranturu-po-specialnosti-05-22-10-ekspluataciya-avtomobilnogo-transporta.html
 • books.bystrickaya.ru/borotba-centralno-radi-z-blshovikami-za-vladu-v-ukran.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-19-florinda-donner.html
 • occupation.bystrickaya.ru/o-merah-po-obespecheniyu-ekologicheskoj-bezopasnosti-na-territorii-ivanovskoj-oblasti.html
 • testyi.bystrickaya.ru/affrikatizaciya-ocherki-po-abhazskoj-dialektologii.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-novaya-istoriya-stran-zapada-poslednyaya-tret-xix-nachalo-xx-vv-specialnost-032600-00-istoriya.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-konkretnih-dejstvij-letie-pobedi-sergej-mironov-obedinim-usiliya-protiv-popitok-vozrodit-fashizm-vstrecha-s-veteranami.html
 • college.bystrickaya.ru/002-004-000324-lekciya-4-scheta-i-dvojnaya-zapis-kompleks-disciplini-buhgalterskij-uchet-naimenovanie-dlya.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programma-xvii-i-zimnej-shkoli-po-himii-tverdogo-tela-ekaterinburg.html
 • klass.bystrickaya.ru/553-dokumentooborot-gostinichnie-uslugi.html
 • shkola.bystrickaya.ru/slovo-o-polku-igoreve-zashitniki-rodnoj-zemli-v-slove-o-polku-igoreve.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.